مدیریت امور اجرایی، سازمان یادگیرنده

راهکار سازمانی خبره

برنامه ریزی ومدیریت اموراجرایی سازمان متضمن اجرای دقیق برنامه های اجرایی سازمان،حفظ تجارب ویادگیرندگی سازمان"اصالت پیدا کردن سازمان"

اطلاعات بیشتر

همه برنامه ها از درون یک ابر

ابر خبره

اتصال به ده ها نرم افزار مدیریتی، سازمانی و پورتالی صرفا با اتصال به فضای ابری دوران.

اطلاعات بیشتر

کارکنان فرهیخته ، سازمان متعالی

مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی بی بدیل ترین سرمایه سازمان است که مدیریت مدبرانه آن ضامن پیشرفت مستمر سازمان و تعالی آن می باشد.

اطلاعات بیشتر

راهبرد امروز،تضمین فردا

مدارس هوشمند

هوشمند سازی مدارس با استراتژی های متفاوت متناسب با شرایط و امکانات مدرسه از سطح آغازین تا تعالی طلبانه

اطلاعات بیشتر

برخی از مشتریان ما

گزیده اخبار
دعوت به همکاری ویژه اساتید

مدیران با سابقه و کارشناسان ارشد مدیریت منابع انسانی و اساتید محترم دانشگاه جهت ارائه راهکارهای توسعه مدیریت دعوت به همکاری می گردند

با توجه به تجربه کاری  مدیران شرکت در بخش های دولتی و خصوصی و درک نیاز های مدیریتی سازمان ها در کشور رویکرد این شرکت در ارائه راهکارها و طراحی محصولات خود مبتنی بر تولید اطلاعات مدیریت قرار گرفته است و انجام فرآیندی امور در دستور کار شرکت می باشد.

به نحوی که تلاش شده است کلیه محصولات و راهکارهای ارائه شده از حداکثر هوشمندی در تطبییق قوانین برخوردار باشند و جریان گردش کارها و امور توسط سیستم های شرکت قابل طراحی و پیاده سازی باشند

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به گروه دوران می باشد.